Peel en Maas - Ouderenactiviteiten

Ouderenactiviteiten

Meer Bewegen voor Ouderen/Samen in beweging

Meer informatie

t. Tiny Valckx ( buurtsportcoach)
t. 077 307 73 50 of 06 46 43 73 17
e. buurtsportcoach@vorkmeer.com
t. Dien van Dinter
t. 06 27 55 90 88
e. info@sameninbeweging.com
i. www.sameninbeweging.com

Huiskamerproject

Kerkveld 24
5768BB Meijel
Inl.: mw. A. van der Weerden (Sint Jozef Wonen en Zorg)